14:12 27/02/2013

Không bổ sung ngân sách mua ôtô công

Nguyễn Lê

Không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xe ôtô công

Bộ Tài chính cũng lưu ý, không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể 
cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xe ôtô, phương tiện vận tải - Ảnh minh họa.<br>
Bộ Tài chính cũng lưu ý, không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xe ôtô, phương tiện vận tải - Ảnh minh họa.<br>
Tại công văn hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 vừa phát hành, Bộ Tài chính hai lần lưu ý việc mua xe công.

Với tài sản đã được bố trí trong dự toán ngân sách, yêu cầu được đưa ra trong mua sắm là triệt để tiết kiệm, nhất là khoản mua sắm ôtô công.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xe ôtô, phương tiện vận tải.

Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí ký cũng nhắc các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Triệt để tiết kiệm chi cũng là yêu cầu được nhấn mạnh nhiều lần tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Ở nghị quyết số 01 ngày 7/1/2013, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu chi theo dự toán đã được Quốc hội quyết định. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh, giữ bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP.