06:44 02/09/2015

“Không cổ phần hóa với bất cứ giá nào”

Bảo Quyên

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trả lời câu hỏi về kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý nghiêm những doanh nghiệp không hoàn thành cổ phần hoá vì lý do chủ quan.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý nghiêm những doanh nghiệp không hoàn thành cổ phần hoá vì lý do chủ quan.
"Với quyết tâm chính trị cao và với tác động của tình hình kinh tế thế giới, khu vực, không phải chúng ta cổ phần hóa với bất cứ giá nào, mà phải hết sức bình tĩnh, có bước đi thích hợp và hạn chế, khắc phục tối đa những sơ suất có thể".

Đó là khẳng định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên với báo giới chiều 1/9 trước câu hỏi "liệu chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của năm 2105 khi mà thời gian còn lại chỉ là 4 tháng?".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, trong phiên họp trước đó, Chính phủ có nghe tình hình cổ phần hóa 8 tháng và qua báo cáo, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đánh giá rằng các cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch đề ra và đem lại một số kết quả, có khẩn trương hơn, một số ngành có tích cực hơn, kết quả cụ thể hơn.

Tuy nhiên, so với mục tiêu thì còn chậm và từ nay đến cuối năm 2015 có khoảng hơn 280 doanh nghiệp có thể hoàn thành, còn lại 89 doanh nghiệp chưa hoặc khó hoàn thành vì nhiều lý do khác nhau.

Sau khi thảo luận, Thủ tướng đã chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát, chỉ đạo những đơn vị chưa làm được, đánh giá cho được nguyên nhân chủ quan, khách quan, nếu do chủ quan thì xử lý nghiêm.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo nghiêm túc xem xét lại 89 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, khó hoàn thành để xem nguyên nhân, có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy thời gian tới và xử lý nghiêm những trường hợp do nguyên nhân chủ quan hoặc cố tình không hoàn thành.