08:50 02/06/2013

“Không có quỹ bình ổn, giá xăng đã cao hơn”

Nguyên Vũ

Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Doanh nghiệp không được phép tự động trích, tự động sử dụng tiền từ quỹ bình ổn giá.
Doanh nghiệp không được phép tự động trích, tự động sử dụng tiền từ quỹ bình ổn giá.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu được hạch toán vào tài khoản riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích bình ổn giá, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký báo cáo của Chính phủ về tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Theo báo cáo thì quỹ này được trích lập theo quy định là 300 đồng/lít của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của thương nhân đầu mối và trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập.

Chính phủ tái khẳng định điều đã được báo cáo Quốc hội khá nhiều lần là từ năm 2010 đến nay, nếu không có quỹ này thì xăng dầu trong nước đã phải tăng giá cao hơn, và tần suất tăng giá cũng nhiều lần hơn.

Ví dụ, ngay trong thời điểm Tết Nguyên đán năm 2011, năm 2012 và năm 2013 (các thời điểm nhạy cảm thường có chỉ số CPI cao) đã phải điều chỉnh giá xăng dầu và mức giá phải điều chỉnh cao hơn nhiều. Mặt khác nếu không có quỹ bình ổn giá trong một số thời điểm sẽ phải nhiều lần liên tiếp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Ngay trong những tháng đầu năm 2013, nếu không có công cụ là quỹ thì giá xăng dầu trong nước đã phải tăng ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán đã phải tăng giá xăng dầu ở mức cao (có thể lên mức 2.000 đồng/lít xăng tại thời điểm ngày 26/2/2013...), báo cáo nêu rõ.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giải thích, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được sử dụng quỹ. Chỉ khi giá thế giới tăng làm cho giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước, liên bộ có công văn chỉ đạo, thì doanh nghiệp mới được sử dụng quỹ.

Mức sử dụng quỹ không phải một khoản cố định giống nhau với các chủng loại xăng dầu mà phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành (được tính toán công khai theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP) và mục tiêu điều hành giá dựa trên tình hình kinh tế, xã hội trong nước...

Còn về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát quỹ thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải chấp hành đúng quy định của liên bộ về việc trích lập, sử dụng quỹ. Doanh nghiệp không được phép tự động trích, tự động sử dụng tiền từ quỹ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có các đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình sản xuất kinh doanh xăng dầu tại một số doanh nghiệp trong đó có nội dung kiểm tra về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ để có tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 234/2009/TT-BTC, Bộ trưởng Dũng cho hay.
    
Điều hành giá xăng dầu trong đó có việc sử dụng quản lý quỹ bình ổn giá mặt hàng này là vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị qua nhiều kỳ họp từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12.

Và Bộ Tài chính đã khẳng định nhiều lần rằng, nếu không có quỹ này thì giá xăng dầu trong nước đã phải tăng cao hơn và tần suất tăng giá cũng nhiều lần hơn.