07:55 08/05/2019

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Vinawind bị phạt nặng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind)

Trang web của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).
Trang web của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).

Theo đó, công ty này bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán;

Đồng thời, bị phạt tiếp 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 133/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 23/7/2018 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Quyết làm Kế toán trưởng; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 156/NQ-ĐCTC-HĐQT ngày 29/8/2018);

Ngoài ra, công ty còn bị cảnh cáo theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 39 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán cũng xử phạt hai cá nhân là ông Nông Văn Lạc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (mã CBS-UpCom) với số tiền là 55 triệu đồng do ông này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: từ ngày 22/12/2017 đến ngày 11/05/2018, ông Nông Văn Lạc, đã mua 160.000 cổ phiếu CBS nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX trước khi thực hiện giao dịch.

Ông Lâm Tích Đường (Tp.HCM) bị phạt 62,5 triệu đồng do ông này không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể: ngày 6/11/2017, ông Lâm Tích Đường bán 35.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện cơ (mã EME-UpCom) làm giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống 155.100 cổ phiếu EME, chiếm 4,1% nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX khi không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Điện cơ.