09:15 21/08/2014

“Không khuyến khích dân di cư vào Tây Nguyên”

Song Hà

Các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung chỉ đạo để kiểm soát việc di cư tự do

Phó thủ tướng yêu cầu hạn chế quy hoạch, xây dựng các dự án thủy 
điện nhỏ, công trình hạ tầng ảnh hưởng lớn đến quỹ đất sản xuất của đồng
 bào Tây Nguyên.<br>
Phó thủ tướng yêu cầu hạn chế quy hoạch, xây dựng các dự án thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng ảnh hưởng lớn đến quỹ đất sản xuất của đồng bào Tây Nguyên.<br>
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có kết luận và chỉ đạo sau hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, trong thời gian tới, các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung chỉ đạo để ổn định đời sống dân cư, kiểm soát việc di cư tự do, không khuyến khích người dân di cư vào Tây Nguyên và có biện pháp giải quyết đối với những người dân đã di cư nhằm ổn định đời sống của đồng bào.

UBND các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên tập trung rà soát số hộ dân di cư tự do chưa được sắp xếp ổn định, trước hết là 10.000 hộ đang làm thuê, không có đất sản xuất ở các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai để có kế hoạch giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân về chăm sóc sức khỏe, học tập.

Cùng với đó là rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, lựa chọn các dự án ưu tiên, phê duyệt dự án và lập kế hoạch đầu tư các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Rà soát quy hoạch đất đai, bố trí dân cư; nghiêm cấm thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế quy hoạch, xây dựng các dự án thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng ảnh hưởng lớn đến quỹ đất sản xuất của đồng bào; tiếp tục rà soát, loại ra khỏi quy hoạch các dự án hiệu quả thấp nhưng có nguy cơ gây tổn hại lớn đến môi trường, làm mất đất sản xuất.

Cũng trong ngày 20/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội mà chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.