16:01 31/05/2007

Không khuyến khích thuê nước ngoài sản xuất thép nhãn hiệu Việt Nam

Q.Ngọc

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xung quanh vụ việc của Công ty Thép Việt - Ý

Đối với sản phẩm thép mang nhãn hiệu Việt Nam, khi cần thiết phải gia công, sản xuất tại nước ngoài, nhập khẩu phải có giấy xác nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có chức năng phía nước ngoài.
Đối với sản phẩm thép mang nhãn hiệu Việt Nam, khi cần thiết phải gia công, sản xuất tại nước ngoài, nhập khẩu phải có giấy xác nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có chức năng phía nước ngoài.
Thép Việt - Ý không sai quy định của pháp luật. Đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc Công ty Thép Việt - Ý thuê nước ngoài sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu Việt-Ý để bán tại Việt Nam.

>>Quanh chuyện “góp thương hiệu” để nhập khẩu

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, trong tình hình hiện nay, sản xuất thép trong nước cung đang vượt cầu, việc thuê nước ngoài sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu Việt Nam sẽ ảnh hưởng không tốt đến sản xuất trong nước.

Do vậy, Chính phủ không khuyến khích việc làm như trên của các doanh nghiệp.

Trong công văn số 2909/VPCP-V.I, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Thép Việt Nam cần chấn chỉnh việc làm này để các doanh nghiệp trong Hiệp hội phải cùng nâng cao năng lực cạnh tranh và đạo đức, văn hóa trong kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thương mại, Bộ Tài chính xem xét khả năng điều chỉnh thuế đối với thép trong trường hợp nhập khẩu nhiều, tính toán kỹ khả năng cạnh tranh chống bán phá giá để không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước cũng như tránh việc tăng giá thép quá cao ảnh hưởng đến đến quyền lợi người tiêu dùng.

Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Tổng cục Hải quan căn cứ vào chức năng quản lý của Bộ, ngành mình tiến hành kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn, chất lượng của các loại thép nhập khẩu cũng như gắn nhãn mác các mặt hàng thép nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường.

Đối với sản phẩm thép mang nhãn hiệu Việt Nam, khi cần thiết phải gia công, sản xuất tại nước ngoài, nhập khẩu phải có giấy xác nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có chức năng phía nước ngoài.

Tuy nhiên, về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công nghiệp cần xác định mục tiêu và chiến lược ngành thép, không để phụ thuộc lớn vào các nguồn nguyên liệu nước ngoài. Hạn chế việc xây dựng thêm các nhà máy cán thép xây dựng từ phôi nhập khẩu đồng thời khuyến khích xây dựng các nhà máy sản xuất phôi thép có quy mô lớn.