14:54 15/10/2019

Kido Foods: 9 tháng ước lãi 180 tỷ đồng, tăng 238%

Quỳnh Nguyễn

Riêng trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của Kido Foods đạt gần 62 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (Kido Foods, UpCOM: KDF) cho biết, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 180 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức 391 tỷ đồng, chủ yếu do Kido Foods tổ chức và tái cấu trúc bộ phận bán hàng, tập trung phát triển khách hàng và các sản phẩm kem cốt lõi, sản phẩm kem mới. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.157,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo Kido Foods, xu hướng tiêu dùng tăng nhanh tại các kênh hiện đại (minimart)  tại các thành phố lớn đã giúp KDF mở rộng kênh phân phối và độ phủ. So với cùng kỳ năm ngoái, độ phủ trên kênh hiện đại tăng 45%.

KDF

Nguồn: KDF

Biên lợi nhuận gộp trong quý 3 đạt mức 59% và 60% cho bình quân 9 tháng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 61,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 180,3 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt gấp 52 lần và 238%. Theo Kido Foods, cùng với việc tái cấu trúc bộ phận bán hàng và quản lý đồng thời kiểm soát tốt các khoản chi phí giúp lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Kido Foods cũng đã công bố thông tin về việc mua lại 2,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bắt đầu từ ngày 23/10 đến ngày 21/11/2019. Giá mua cổ phiếu quỹ theo giá thị trường, đảm bảo đúng quy định và không vượt quá 40.000 đồng/cổ phiếu.