20:37 05/07/2016

Kiếm bao nhiêu tiền để mua được nhà Mỹ?

Bình Minh

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để có thể mua được nhà tại 19 thành phố hàng đầu ở Mỹ, theo Business Insider

<br>
<br>