16:33 08/09/2017

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt sai phạm tại chương trình dùng vốn vay WB

Bạch Dương

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán 8,86 tỷ đồng, xử lý khác 7,1 tỷ đồng

Chương trình phát triển đô thị quốc gia cho khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 sử dụng vốn vay từ WB. <br>
Chương trình phát triển đô thị quốc gia cho khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 sử dụng vốn vay từ WB. <br>
Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận kiểm toán về Chương trình phát triển đô thị quốc gia cho khu vực miền núi phía Bắc năm 2016, sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB).

Cụ thể, chương trình sử dụng nguồn vốn vay WB và vốn đối ứng của Trung ương với vốn đầu tư ban đầu là 206 tỷ đồng. Nguồn vốn được cấp trong năm là 581 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng trong năm lên tới 787 tỷ đồng.

Chương trình báo cáo giá trị đầu tư lên tới 721 tỷ đồng trong khi giá trị sau kiểm toán chỉ là 707 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so với con số báo cáo. Nguyên nhân là do sai khối lượng 2,75 tỷ đồng, sai đơn giá 6,5 tỷ đồng, sai định mức 908 triệu đồng đồng, sai khác 6,2 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, tỉnh Hòa Bình chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch giai đoạn 1 của Chương trình nên phải điều chỉnh 5/7 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1 chưa hoàn thành trong năm 2016 gia hạn sang năm 2017, nguyên nhân do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Tỉnh yên Bái điều chỉnh giảm vốn kế hoạch của Chương trình năm 2016 với số tiền là 23 tỷ đồng để tăng vốn kế hoạch cho dự án giảm nghèo giai đoạn 2 của tỉnh Yên Bái.

Công tác giải ngân giao kế hoạch vốn năm 2016 cho các tỉnh chưa giải ngân theo kết quả thực hiện của Chương trình, tổng số kế hoạch vốn giao năm 2016 là 442,6 tỷ đồng.

"Một số tình chưa được bố trí đảm bảo đủ số vốn để giải ngân thanh toán cho khối lượng đã thực hiện của Chương trình như tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Cao Bằng… Đây cũng là một yếu tố làm phát sinh nợ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục thuộc Chương trình. Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến thời gian 31/12/2016 tại 7 tỉnh là 249,5 tỷ đồng”, văn bản nêu.

Tại một số tỉnh thực hiện thanh toán một số nội dung chi chưa đúng theo quy định theo Sổ tay hướng dẫn của Chương trình gồm chi phí thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình với giá trị đã thanh toán 554 triệu đồng.

Năm 2016, ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng chưa thực hiện giải ngân thanh toán từ nguồn kinh phí nước ngoài, dẫn đến còn dư dự toán 8,5 tỷ đồng tại Kho bạc. Nguyên nhân chưa sử dụng số tiền là 8,5 tỷ đồng là do Bộ Xây dựng không thực hiện theo cơ chế chuyển vốn của Chương trình về các tài khoản của đơn vị mở tại kho bạc theo quy định của Bộ Tài chính.

"Trong năm 2016, các sở tài chính tại 7 tỉnh và Bộ Xây dựng đã thực hiện hạch toán ghi thu ngân sách địa phương, ghi chỉ cho Chương trình 650,1 tỷ đồng (gồm năm 2015 267,8 tỷ đồng, năm 2016 là 382 tỷ đồng) theo thông báo của Bộ Tài chính. Các địa phương chưa thực hiện hạch toán ghi ngân sách địa phương. Do đến thời điểm kiểm toán (tháng 4/2017) các sở tài chính chưa nhận được thông báo của Bộ Tài chính và các chứng từ của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại nên chưa có cơ cở để hạch toán. Chưa thực hiện quyết toán nguồn kinh phí của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, văn bản cho hay.

Kiểm toán Nhà nước còn cho biết có nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác chấp hành chế độ quản lý đầu tư xây dựng công trình như công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán; Khối lượng giữa bản vẽ thiết kế với khối lượng dự toán còn chưa phù hợp tại một số công việc xây dựng, một số hạng mục công trình; Công tác thẩm kiểm tra, thẩm định khối lượng dự toán của một số hạng mục công trình còn hạn chế chưa phát hiện, loại trừ được những sai sót về khối lượng thừa giữa dự toán và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Chủ đầu tư là UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai thi công gói thầu XL 05B thuộc Công trình xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc - phần hạ tầng số 2 theo thiết kế dự toán, tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán, hồ sơ dự toán điều chỉnh của công trình vẫn còn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Kiểm toán Nhà nước nêu rõ tổ tư vấn đánh giá hồ sơ dự tuyển công trình không yêu cầu làm rõ hồ sơ dự tuyển. Đồng thời, ban hành các quyết định chỉ định thầu khi chưa có kế hoạch thầu được duyệt.

Công tác thương thảo, ký kết với hợp đồng tại một số gói thầu chưa phù hợp so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chưa phù hợp so với quy dẫn đến khi chế độ tiền lương nhân công xây dựng thay đổi theo quy định của Bộ Xây dựng thì không đủ cơ sở giảm giá trị đơn giá nhân công. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu đã có biên bản thỏa thuận điều chỉnh để giảm giá trị quyết toán công trình tương ứng với giảm đơn giá nhân công xây dựng như đã nêu ở trên, đến thời điểm kết thúc kiểm toán chủ đầu tự đã ký kết phụ lục hợp đồng với các nhà thầu (tỉnh Cao Bằng) với giá trị điều chỉnh là 5,4 tỷ đồng.

Các Ban Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu, thanh toán vẫn có sai sót qua kết quả kiểm toán phải giảm từ 16,4 tỷ đồng.

Tại một số tỉnh (Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên) đến thời điểm kiểm toán chưa lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

Tại một số gói thầu, chủ đầu tư chưa rà soát kỹ khối lượng mời thầu dẫn tới khối lượng trong hợp đồng lớn hơn khối lượng mời thầu dẫn tới khối lượng trong hợp đồng lớn hơn khối lượng theo bản thiết kế, làm tăng chi phí đầu tư 248 triệu đồng. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn có tồn tại vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện mốt số gói thầu, hạng mục của Chương trình.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán 8,86 tỷ đồng, xử lý khác 7,1 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị các tỉnh thành thuộc Chương trình sớm khắc phục các sai phạm đã chỉ rõ phía trên.