11:41 25/10/2016

Kiểm tra, chấn chỉnh trang thông tin điện tử tổng hợp

Thủy Diệu

Vẫn còn tồn tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có các hành vi vi phạm pháp luật

Thời gian qua vẫn còn tồn tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có các hành vi vi phạm pháp luật như: hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp...<br>
Thời gian qua vẫn còn tồn tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có các hành vi vi phạm pháp luật như: hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp...<br>
Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi các sở thông tin và truyền thông, các tổ chức và doanh nghiệp, trong đó đề nghị tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các trang thông tin điện tử tổng hợp, tăng cường giám sát đối với thông tin tổng hợp từ các nguồn tin.

Cục cho biết, bên cạnh các hoạt động tích cực, thời gian qua vẫn còn tồn tại một số trang thông tin điện tử tổng hợp có các hành vi vi phạm pháp luật, như: hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp, chưa phù hợp với quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp, cá biệt có một số trang đã tổng hợp, cung cấp thông tin vi phạm điều cấm gây tác động xấu đến xã hội, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Vì thế, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin, bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường giám sát đối với thông tin tổng hợp từ các nguồn tin hay để xảy ra sai phạm.

Rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý thông tin công cộng trong đó tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ và bố trí đội ngũ nhân sự quản lý thông tin có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô hoạt động, phạm vi thông tin cung cấp.

Bảo đảm có khả năng lựa chọn, kiểm tra nội dung tin bài trước khi đăng tải, tự động phát hiện và loại bỏ ngay thông tin không còn tồn tại ở nguồn tin, những thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí chỉ cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí và theo đúng quy định của giấy phép đã được cấp, không được tự ý sản xuất tin bài như các báo điện tử, tạp chí điện tử.

Cục cũng đề nghị các sở thông tin và truyền thông chủ động thiết lập thêm các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên, như điện thoại, thư điện tử, tiếp nhận thông qua cổng thông tin điện tử, mạng xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trụ sở hoạt động tại địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng nội dung trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân khác để trục lợi, hành vi cung cấp nội dung thông tin không phù hợp…