11:10 02/04/2014

Kiến nghị duyệt giá trị Vietnam Airlines để cổ phần hóa

Bảo Anh

Bộ Giao thông Vận tải đã gửi kết quả xác định giá trị Vietnam Airlines cho Kiểm toán Nhà nước

Hiện đã có 9/10 tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).
Hiện đã có 9/10 tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có đề nghị Thủ tướng quyết định một số vấn đề quan trọng đối với việc sắp xếp lại các doanh nghiệp trong ngành.

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, tính đến hết quý 1/2014, Bộ đã thực hiện được một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) khẩn trương thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp thuộc nhóm thoái vốn theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt; làm việc với các cơ quan liên quan về việc rút vốn thương hiệu Vinashin tại các công ty cổ phần có vốn góp thương hiệu của Vinashin trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nam Định, Tp.HCM…

Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tái cơ cấu nợ cho Vinalines trình Thủ tướng Chính phủ.

Cũng như, đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hoá và đang khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình cổ phần hoá đối với công ty mẹ các tổng công ty: Công nghiệp Tàu thủy, Hàng hải Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Đến nay, Bộ cũng đã phê duyệt giá khởi điểm và danh sách nhà đầu tư chiến lược của 10 tổng công ty, sau khi có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của Thủ tướng.

Hiện đã có 9/10 tổng công ty thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); trong đó 7/10 doanh nghiệp đã có nhà đầu tư chiến lược; 6/7 doanh nghiệp đã hoàn thành việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo kế hoạch, 10/10 tổng công ty sẽ hoàn thành việc cổ phần hoá và đăng ký doanh nghiệp, chuyển sang hoạt động là công ty cổ phần vào tháng 6/2014. Một số đơn vị trước đây Thủ tướng chỉ đạo phải phá sản, giải thể, thì nay đã bán thành công và có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Riêng với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Bộ trưởng Đinh La Thăng kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt giá trị doanh nghiệp của tổng công ty này để có thể tiến hành cổ phần hoá trong năm nay. Hiện Bộ cũng đã gửi kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho Kiểm toán Nhà nước thẩm định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thăng cũng kiến nghị Chính phủ sớm quyết định có hay không chủ trương cổ phần hoá Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và thí điểm một cảng hàng không khác. Chính phủ cũng sớm xem xét, cho phép thực hiện bán toàn bộ phần vốn cổ phần nhà nước đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho các nhà đầu tư trong nước.

Về lĩnh vực bệnh viện, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ cho phép cổ phần hoá thí điểm Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương.