06:31 20/03/2014

Kiến nghị hàng loạt giải pháp mạnh để cứu bất động sản

Từ Nguyên

Đề nghị Thủ tướng yêu cầu không cấp phép đầu tư mới dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong năm 2014

Hàng loạt đối tượng được Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung vào diện vay gói 30.000 tỷ để cải thiện nhà ở cũng như hỗ trợ thị trường bất động sản.<br>
Hàng loạt đối tượng được Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung vào diện vay gói 30.000 tỷ để cải thiện nhà ở cũng như hỗ trợ thị trường bất động sản.<br>
Trong văn bản gửi Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và một số cơ quan liên quan ngày 19/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị Thủ tướng yêu cầu các địa phương không cấp phép đầu tư mới đối với các dự án nhà ở thương mại, các dự án khu đô thị mới trong năm 2014.

Trường hợp đặc biệt, các địa phương phải thống nhất với Bộ Xây dựng và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng quyết định.

Bộ cũng đề nghị Thủ tướng cho phép các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã qua phân loại được đưa vào diện tiếp tục triển khai mà chủ đầu tư hiện đang nợ tiền sử dụng đất, chưa thực hiện kinh doanh nhưng giá thị trường hiện tại thấp hơn suất đầu tư thì được phép tính lại tiền sử dụng đất phải nộp theo mặt bằng giá thị trường hiện nay và không phải nộp phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất.

Đặc biệt, liên quan đến việc giải ngân đến gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh một số quy định có liên quan.

Cụ thể là kéo dài thời hạn trả nợ từ 10 năm lên 15 năm đối với khách hàng là cá nhân. Cùng với đó là mở rộng đối tượng vay để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỷ đồng, không khống chế về diện tích và đơn giá; mở rộng  cho vay đối với các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ thuộc các tỉnh duyên hải, miền Trung đã có đất ở phù  hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở, được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất 4%.

Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị mở rộng cho vay đối với các hộ dân ở đô thị; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang  đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, nhưng tổng số vốn vay không quá 80% x 1,05 tỷ đồng.

Đối với các hợp đồng vay mua nhà ở xã hội đã ký trước 7/1/2013 mà chưa thanh toán hết tiền mua nhà cũng được Bộ kiến nghị thuộc diện được vay từ gói 30.000 tỷ.

Liên quan đến bên thực hiện cho vay, ngoài 5 ngân hàng thương mại nhà nước, Chính phủ cần bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, được phép tổ chức triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.

Bộ cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu ban hành tiêu chí, trình tự thủ tục cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng để áp dụng thống nhất trong các ngân hàng được giao thực hiện gói tín dụng hỗ trợ nhà ở này, tránh việc mỗi ngân hàng lại có tiêu chí, quy trình, thủ tục cho vay riêng và khác nhau giữa các ngân hàng.

Đối với các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian xem xét, thẩm định để cho phép các chủ đầu tư dự án có nhu cầu điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại, kể cả văn phòng cho thuê sang nhà ở xã hội và công trình dịch vụ.

Cùng với đó là bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để mua lại các dự án nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua theo quy định; ban hành và công bố công khai về trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang xây dựng nhà ở xã hội; chỉ đạo chính quyền phường, xã triển khai việc xác nhận tình trạng nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2...