17:13 19/08/2021

Kiên quyết chấm dứt dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng

Phan Nam

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc tại các dự án để sớm đưa đất vào khai thác và kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất…

Ảnh minh hoạc
Ảnh minh hoạc

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2622/UBND-ĐT gửi các địa phương, các Sở, ngành liên quan về việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo số 20/BC-HĐND, ngày 28-7-2021. 

Văn bản này cho biết, thực hiện nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 28/7/2021 kết quả tái giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội, căn cứ các nội dung kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có nhiệm vụ tiếp tục làm cơ quan đầu mối phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án vốn ngoài ngân sách, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018, Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16-8-2018, chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 5-9-2018; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Kiên quyết chấm dứt dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các nội dung kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố tại các văn bản liên quan để chủ động, tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm; Tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc tại các dự án theo quy định của pháp luật để sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy hoạch, đúng quy định; Đồng thời, kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã có Báo cáo số 20/BC-HĐND về kết quả tái giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện kết luận giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Báo cáo cho biết, hiện còn nhiều chủ đầu tư dự án sử dụng đất chây ỳ nộp nghĩa vụ tài chính nên cơ quan chức năng đã phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Đồng thời kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, đôn đốc, đề xuất hướng xử lý vướng mắc với từng dự án; Chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư đối với từng dự án; Đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết, có kế hoạch, lộ trình khắc phục sai phạm; Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kiến nghị Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc khắc phục tồn tại, vi phạm của các dự án sử dụng đất chậm triển khai được nêu.