22:20 18/12/2019

Kienlongbank tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC

MINH TÚ

Kienlongbank đã hoàn thành việc tất toán toàn bộ trái phiếu đã bán VAMC và trở thành thành viên thứ 8 trong hệ thống các Ngân hàng không còn nợ xấu tại VAMC

Kienlong đã tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC trước hạn
Kienlong đã tất toán toàn bộ nợ xấu tại VAMC trước hạn

Ngày 17/12/2019, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã có Thông báo về việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Kienlongbank (UPCoM:KLB) đã tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.

Theo đó, Kienlongbank đã hoàn thành việc tất toán toàn bộ trái phiếu đã bán VAMC và trở thành thành viên thứ 8 trong hệ thống các Ngân hàng không còn nợ xấu tại VAMC. Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Kienlongbank đặt mục tiêu tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trước ngày 31/12/2019.

Tại thời điểm 31/12/2018, Kienlongbank ghi nhận còn 153 tỷ đồng trái phiếu VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 94 tỷ đồng. Sau khi tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC, Kienlongbank sẽ không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC kể từ ngày 01/01/2020, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Kienlongbank đều có kết quả tích cực. Tổng tài sản đạt 46.875 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2018; nguồn vốn huy động tăng 12,1% đạt 42.030 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% đạt 31.907 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 236 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.