18:57 19/04/2013

Kim Jong Un vào top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Thanh Hải

Tạp chí Time vừa công bố top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013, dưới đây là một vài gương mặt nổi bật