11:39 09/06/2007

Kinh doanh lữ hành quốc tế, ký quỹ 250 triệu đồng

Thủ tướng vừa chấp thuận cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ phải ký quỹ 250 triệu đồng

Doanh nghiệp chỉ được sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch là người nước ngoài.
Doanh nghiệp chỉ được sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch là người nước ngoài.
Thủ tướng vừa chấp thuận cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ phải ký quỹ 250 triệu đồng.

Số tiền này - bằng một nửa so với dự thảo của Tổng cục Du lịch - dùng để bồi thường cho khách nếu doanh nghiệp vi phạm hợp đồng; giải quyết các rủi ro với khách không phải mua bảo hiểm du lịch.

Nghị định 92/2007/NĐ-CP do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành nêu rõ, người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế) như quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn viên; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, phải ký quỹ 250 triệu đồng. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch là người nước ngoài. Đồng thời, theo dõi, thống kê đầy đủ, đúng số khách du lịch mà doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dịch vụ du lịch.

Theo Nghị định, doanh nghiệp du lịch nước ngoài muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam phải là doanh nghiệp du lịch được pháp luật nước sở tại công nhận hợp pháp. Doanh nghiệp này phải hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 5 năm, kể từ khi được thành lập.

Khi đã mở văn phòng, người đứng đầu chi nhánh không được kiêm nhiệm chức vụ đứng đầu văn phòng đại diện của cùng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của một doanh nghiệp nước ngoài khác tại Việt Nam.

Còn người đứng đầu văn phòng đại diện không được kiêm nhiệm chức vụ đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam; đại diện của doanh nghiệp nước ngoài để kinh doanh du lịch; đại diện của doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng quy định các tiêu chuẩn để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa hay hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Điều đáng lưu ý trong điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa là không mắc các bệnh truyền nhiễm và không sử dụng các chất gây nghiện.

Đối với hướng dẫn viên đã được cấp thẻ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hướng dẫn du lịch và trong vòng 24 tháng, sau đó phải bổ sung đầy đủ các điều kiện theo quy định.