18:12 02/07/2019

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số

Đào Hưng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn có nhiểu điểm sáng

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 12.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 13.

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 14.