09:14 01/10/2019

Kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 qua các con số

Đào Hưng

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019 vẫn có nhiểu điểm sáng

Tăng trưởng GDP 9 tháng của việt năm từ năm 2011 đến năm 2019

chỉ số CPI của Việt Nam tháng 9 năm 2019

Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019

địa phương thu hút vốn fdi đăng ký cấp mới trong 9 tháng đầu năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tháng 9 năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng thấp hoặc giảm trong 9 tháng đầu năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 9 năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2019

Khách quốc tế đến việt nam 9 tháng đầu năm 2019 phân theo phương tiện đến

Khách quốc tế đến việt nam trong 9 tháng đầu năm 2019 phân theo vị trí địa lý

Các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019

Kinh ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong 9 tháng đầu năm 2019

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng 9 tháng đầu năm 2019