Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14

“Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân”

Hà Vũ

Qua mỗi kỳ họp lại khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ...

Chưa có thông tin chính thức về người Việt đứng tên mua nhà cho người nước ngoài

Nguyên Vũ

Một số địa phương phản ánh có hiện tượng người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài...