10:15 04/02/2013

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Huyền Vy

Ngày 3/2/2013, cả nước kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: SGGP.
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: SGGP.
Trải qua 83 năm xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo đất nước, Đảng ta là người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là ngọn đuốc dẫn đường cho nhân dân Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển, hội nhập, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Những thành tựu trong hơn 25 năm đất nước đổi mới cùng truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam càng khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu thị lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Tư tưởng cách mạng tiến công của đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập là động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục noi theo, quyết tâm cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tâm nguyện và sự hy sinh cao cả của các vị cách mạng tiền bối.

Trước đó, ngày 2/2/2013, Tp.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013).

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Lê Thanh Hải đã ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo là vô cùng vĩ đại; trong đó, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là một kỳ tích, tạo nên thắng lợi to lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công của quân dân ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự độc lập, tài trí, mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta; tạo nên kỳ tích bằng cả một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của đồng bào và chiến sỹ trên cả hai miền Nam-Bắc.

Cũng trong ngày 2/2/2013, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt mang tên “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)