11:33 24/04/2014

Lãi hơn 80 tỷ, Sudico vẫn không chia cổ tức

Từ Nguyên

Sudico cho biết, khoản lãi trong năm 2013 vẫn không đủ bù đắp thua lỗ trong các năm trước

Doanh thu và lợi nhuận của Sudico trong năm 2013 đã có thay đổi lớn so với năm 2012.<br>
Doanh thu và lợi nhuận của Sudico trong năm 2013 đã có thay đổi lớn so với năm 2012.<br>
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico trong năm 2013 đã thay đổi khi chuyển từ lỗ hơn 300 tỷ đồng trong năm 2012 thành lãi 83 tỷ đồng một năm sau đó.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển khu đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 24/4, năm 2013 Sudico đạt doanh thu 596 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 83 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số doanh thu 596 tỷ đồng chỉ đạt hơn 50% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt là 1.110 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với tổ hợp Sudico (bao gồm các đơn vị trực thuộc), doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 978% so với con số 59 tỷ của năm 2012. Lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm, trong khi năm 2012 lỗ 303 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo Sudico, do năm 2013 thị trường bất động sản tiếp tục suy thoái, niềm tin của khách hàng chưa phục hồi, cộng với khó khăn về vốn nên việc đầu tư hoàn thiện sản phẩm tại dự án Nam An Khánh chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, bằng những phương thức bán hàng mới, Sudico đã thu về hơn 400 tỷ đồng nhờ bán hàng tại dự án này, qua đó cân đối tài chính để trả nợ một phần nợ ngân hàng và tái đầu tư dự án.

Đối với công tác tài chính, Sudico đã làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn tại các ngân hàng với lãi suất từ 18% xuống 14%/năm. Trong đó Techcombank khoảng 1.000 tỷ đồng, Ngân hàng Việt Á 200 tỷ, Ngân hàng Hàng Hải cơ cấu 550 tỷ đồng nợ sang VAMC.

Sudico cũng tiếp tục đàm phán để cơ cấu lại nợ tại Công ty Tài chính Sông Đà (SDFC) khoảng 350 tỷ đồng; đã thu xếp nguồn để trả nợ vay tại các ngân hàng. Cùng với đó, Sudico cũng đã giải ngân khoản vay 120 tỷ đồng với Ngân hàng MB đối với dự án Nam An Khánh.

Công ty cũng tiến hành tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong đó cho giải thể Công ty Sudico miền Trung, Sudico Hạ Long, tinh giản bộ máy, nhân viên tại một số bộ phận.

Tuy nhiên, cũng do thị trường bất động sản khó khăn nên hàng tồn kho của Sudico trong năm 2013 hiện vẫn lên tới 4.377 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới 3.978 tỷ đồng, bao gồm nợ dài hạn 719 tỷ, nợ ngắn hạn phải trả là 3.259 tỷ.

Bên cạnh đó, do trong năm 2012 lợi nhuận Sudico và tổ hợp Sudico đều âm (thua lỗ) nên số lợi nhuận trong năm 2013 vẫn chưa đủ bù đắp đủ số luỹ kế các năm trước, nên Hội đồng quản trị Sudico đề nghị không trích các quỹ và không chia cổ tức năm 2013.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Đại hội cổ đông Sudico đề ra kế hoạch doanh thu của Sudico đạt 870 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng. Đối với tổ hợp Sudico, mục tiêu doanh thu là 911 tỷ, lợi nhuận đạt 130 tỷ.

Ngoài ra, Sudico cũng đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai, hoàn thành một số dự án, thoái vốn một số khoản đầu tư hoặc tại một số dự án không hiệu quả.