22:58 25/07/2008

Lại kỷ lục mới về vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Mạnh Chung

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã đạt 45,28 tỷ USD

Kỷ lục mới cũng đang tạo ra những áp lực mới…
Kỷ lục mới cũng đang tạo ra những áp lực mới…
Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã đạt 45,28 tỷ USD.

Con số kỷ lục này - được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 25/7 - đã vượt xa mức 21,3 tỷ USD vốn FDI đăng ký của cả năm 2007, cũng như tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2007.

Trong số này, đã có 654 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44,49 tỷ USD.

Có 188 lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 788,6 triệu USD.

Riêng tháng 7/2008, cả nước có 167 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 13,5 tỷ USD, trong đó, có 30 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 127 triệu USD.

Trong 7 tháng qua, Đài Loan tiếp tục đứng đầu trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 82 dự án, vốn đầu tư 8,4 tỷ USD, chiếm 18,9% tổng vốn đăng ký.

Tiếp đến là Nhật Bản với 65 dự án, vốn đầu tư 7,2 tỷ USD, chiếm 16,2; Malaysia có 28 dự án, vốn đầu tư 5,07 tỷ USD; Brunei có 14 dự án, vốn đầu tư 4,3 tỷ USD; Canada có 4 dự án, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD.