17:16 02/10/2013

Làm sao giao dịch cổ phiếu ngân hàng hợp nhất PVcomBank?

Ngọc Anh

PVcomBank xác định đầu mối quản lý, tổ chức và xử lý thủ tục giao dịch cho cổ đông

Ngày mai (3/10), ngân hàng hợp nhất PVcomBank chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.<br>
Ngày mai (3/10), ngân hàng hợp nhất PVcomBank chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.<br>
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) vừa thông báo việc chuyển đổi cổ phiếu và tổ chức chuyển nhượng cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ngày mai (3/10), ngân hàng PVcomBank sẽ chính thức ra mắt, qua hợp nhất PVFC với Ngân hàng Phương Tây (Western Bank).

Đi cùng với việc hợp nhất trên, hai tổ chức cũng tiến hành chuyển đổi cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu cổ phiếu PVF và WTB sẽ sở hữu cổ phiếu PVcomBank theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu PVF đổi được 1 cổ phiếu PVcomBank; 1 cổ phiếu WTB đổi được 1 cổ phiếu PVcomBank).

Việc hoán đổi cổ phiếu được thực hiện một cách tự động và các cổ đông không phải thực hiện thủ tục nào để chuyển đổi cổ phiếu, thông báo trên cho biết.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) sẽ là đơn vị quản lý cổ đông của PVcomBank. Khi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) cổ đông của PVcomBank đến trụ sở hoặc chi nhánh /phòng giao dịch của PSI để thực hiện.

Thông báo trên cho biết thêm, khi có đủ điều kiện, PVcomBank sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Sau đó cổ đông của PVcomBank thực hiện giao dịch cổ phiếu theo hướng dẫn tại “Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán”.