11:13 19/01/2016

Làm thêm 100 km đường Hồ Chí Minh theo hình thức BT

Bảo Anh

Dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế

Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế - Ảnh minh họa.<br>
Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế - Ảnh minh họa.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, giám sát nghiệm thu công tác thi công xây lắp, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vay vốn, giải ngân và thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được Quốc hội đồng ý triển khai theo hình thức BT tại Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán cho nhà đầu tư tại văn bản số 7208/VPCP ngày 15/10/2009.

Dự án xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan (thuộc tuyến chính của đường Hồ Chí Minh), đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Đoạn Cam Lộ - Túy Loan được tách thành hai dự án thành phần gồm: Cam Lộ - La Sơn (dài hơn 103 km) và La Sơn - Túy Loan (dài 83 km).

Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Điểm đầu dự án tại Cam Lộ, km0 - km 11+922 quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại La Sơn, nối vào km 4+500 tỉnh lộ 14B, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đoạn Cam Lộ - La Sơn là dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, sẽ nối thông với nhánh phía Đông đường Hồ Chí Minh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và giải quyết an toàn giao thông trong các mùa mưa lũ.