14:44 05/11/2012

Đường Hồ Chí Minh thiếu vốn trầm trọng

Nguyên Vũ

Nhiều dự án thành phần thi công dở tại đường Hồ Chí Minh đang xuống cấp

Cơ quan giám sát cho rằng, do nguồn vốn đầu tư thiếu, việc tạm dừng, 
giãn tiến độ của dự án cần được Chính phủ có đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế và
 báo cáo với Quốc hội
Cơ quan giám sát cho rằng, do nguồn vốn đầu tư thiếu, việc tạm dừng, giãn tiến độ của dự án cần được Chính phủ có đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế và báo cáo với Quốc hội
Cần báo cáo thiệt hại chậm tiến độ đường Hồ Chí Minh là đề nghị được Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường đưa ra tại báo cáo giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh, tại kỳ họp Quốc hội thứ tư.

Trước đó, tại báo cáo về dự án này, Chính phủ không chỉ tiếp tục xin giãn tiến độ giai đoạn 2 mà còn đề nghị Quốc hội cho phép giãn cả tiến độ hoàn thành giai đoạn 3.

Báo cáo giám sát đã nhắc lại mục tiêu của dự án là đến năm 2015 nối thông hai làn xe toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số dự án thành phần được tiếp tục triển khai để đến năm 2015 hoàn thành. Còn lại, chỉ hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật và đình hoãn đến sau năm 2015.

Tuy nhiên, đối với các dự án được phép triển khai để hoàn thành trước năm 2015 cũng thi công cầm chừng do thiếu vốn. Vốn đầu tư cho giai đoạn 2 đường Hồ Chí Minh còn thiếu trầm trọng, khoảng 22.766 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ. 25 dự án thành phần đang triển khai còn thiếu vốn hoặc chưa được bố trí vốn, báo cáo nêu rõ.

Theo Ủy ban, việc tạm dừng, giãn tiến độ triển khai các dự án thành phần sẽ làm tăng kinh phí đầu tư xây dựng khi triển khai trở lại. Chưa kể nhiều dự án thi công dở đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của dự án cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng dự án, đặc biệt các dự án khu vực Tây Nguyên phần lớn là cải tạo, nâng cấp đường cũ vừa khai thác vừa thi công.

Bởi vậy, cơ quan giám sát cho rằng, do nguồn vốn đầu tư thiếu, việc tạm dừng, giãn tiến độ của dự án (chậm 5 năm so với yêu cầu của Nghị quyết số 38/2004/QH11) cần được Chính phủ có đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế và báo cáo với Quốc hội.

Không chỉ đề nghị Chính phủ chính thức trình Quốc hội về phương án điều chỉnh tiến độ, tính chất, cơ chế tổ chức thực hiện dự án, Ủy ban cũng kiến nghị Quốc hội ra nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 về dự án đường Hồ Chí Minh. Xem xét quyết định đối với đề nghị của Chính phủ về việc giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường này.

Báo cáo giám sát cũng nêu kiến nghị Quốc hội xem xét quyết định việc phân bổ vốn hàng năm cho các công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư để đảm bảo tiến độ và yêu cầu đặt ra. Cân đối phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án thành phần quan trọng thuộc dự án đường Hồ Chí Minh cần tập trung đầu tư và hoàn thành sớm.