15:08 22/01/2015

Lần đầu tiên mở hội nghị viễn thông “Viettel toàn cầu”

Thủy Diệu

Gần 500 lãnh đạo và nhân viên xuất sắc của Viettel sẽ tham gia trình bày và thảo luận bằng tiếng Anh

Nguồn tin từ Viettel cho biết, đây là sự kiện để “người Viettel” ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique, Haiti, Peru, Tanzania, Đông Timor, Cameroon, Burundi gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh viễn thông.<br>
Nguồn tin từ Viettel cho biết, đây là sự kiện để “người Viettel” ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique, Haiti, Peru, Tanzania, Đông Timor, Cameroon, Burundi gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh viễn thông.<br>
Ngày 22/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) lần đầu tiên tổ chức một hội nghị toàn cầu dành cho các công ty viễn thông của Viettel tại các thị trường nước ngoài.

Nguồn tin từ Viettel cho biết, đây là sự kiện để “người Viettel” ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique, Haiti, Peru, Tanzania, Đông Timor, Cameroon, Burundi gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh viễn thông.

Gần 500 lãnh đạo và nhân viên xuất sắc của Viettel sẽ tham gia trình bày và thảo luận bằng tiếng Anh hơn 20 đề tài, với các chủ đề về kinh doanh, kỹ thuật, hạ tầng, công nghệ thông tin và quản lý.

Hiện tại, hầu hết công ty con của Viettel tại các nước đều đóng vai trò dẫn dắt thị trường, cả về mặt công nghệ lẫn kết quả kinh doanh.

Năm 2014, doanh thu của Viettel đạt trên 196 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 42 nghìn tỷ. Mới đây nhất, nghị quyết đầu tư vào thị trường Myanmar đã được Viettel Global thông qua.