16:20 22/11/2019

Lạng Sơn: Thanh tra chuyên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Minh Châu

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-ATTP ngày 30/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2019. Từ ngày 4/11/2019, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Đoàn thanh tra đã tổ chức thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của các cơ sở được kiểm tra và tập trung xem xét, kiểm tra các nội dung về hồ sơ hành chính pháp lý của cơ sở; điều kiện vệ sinh đối với cơ sở; điều kiện trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện con người; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, nguồn nước dùng chế biến thực phẩm.
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra cũng sử dụng các Test nhanh về Lugols và Nitrat để kiểm tra việc vệ sinh bát đĩa, dụng cụ và nguồn nguyên liệu, thực phẩm.Tính đến ngày 20/11/2019, Đoàn thành tra đã công bố Quyết định thanh tra tại 13 cơ sở, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu của 03 cơ sở và kiểm tra điều kiện thực tế của 10 cơ sở. Trong quá trình thanh tra đã phát hiện 02 cơ sở có vi phạm.
Trong đó có 1 cơ sở vi phạm về "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị dưới 1.000.000 đồng" và 01 cơ sở vi phạm về "Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay".
Đoàn thanh tra đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở này với tổng số tiền 1.600.000 đồng và yêu cầu cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu tự tiêu hủy hàng hóa trước sự chứng kiến của các thành viên Đoàn thanh tra.