09:30 11/12/2009

Lào Cai đã cấp phép đầu tư 84 dự án thủy điện

Thiện An

Lào Cai đã cho phép 46 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 84 nhà máy thủy điện, với tổng công suất lắp máy khoảng 961 MW

Tính đến ngày 10/12, UBND tỉnh Lào Cai đã cho phép 46 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 84 nhà máy thủy điện, với tổng công suất lắp máy khoảng 961 MW, tổng giá trị đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Hiện tại đã có 26 dự án đang thi công, với tổng công suất lắp máy là 576 MW. Trong đó có những nhà máy thủy điện công suất khá lớn như Cốc Ly: 70MW, Ngòi Phát 57MW, Nậm Củm 34 MW...

Theo kế hoạch, trong năm 2009, dự kiến có ba nhà máy thủy điện sẽ hoàn thành phát điện lên lưới với tổng công suất 28,5 MW. Trong ba năm tới sẽ có 23 nhà máy thủy điện nữa hoàn thành với tổng công suất lắp máy là 538,5 MW.