08:22 08/07/2008

Lào chạy thử tuyến đường sắt đầu tiên

Thu Trà

Ngành đường sắt Lào vừa chạy thử các chuyến tàu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Vientiane của Lào với khu vực Noong Khai (Thái Lan)

Ngành đường sắt Lào vừa chạy thử các chuyến tàu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Vientiane của Lào với khu vực Noong Khai (Thái Lan).

Thời gian chạy thử tàu trên tuyến đường sắt nói trên được tiến hành từ ngày 4-15/7, theo đó mỗi ngày có hai chuyến tàu xuất phát từ Noong Khai, qua Thanaleng đến Vientiane, đồng thời hai chuyến tàu khác lại xuất phát từ Thanaleng đến Noong Khai.

Tuyến đường sắt Vientiane-Noong Khai là dự án hợp tác giữa ngành đường sắt Lào với ngành đường sắt Thái Lan. Đây cũng là tuyến đường sắt đầu tiên của Lào.