12:58 28/12/2018

Lào, Úc, Mỹ nhận nhiều nhất vốn đầu tư của Việt Nam 2018

Duyên Duyên

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2018 đạt 432,2 triệu USD. 1/4 lượng vốn này đổ vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Trong năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại 38 quốc gia, trong đó đầu tư sang Lào nhiều nhất.
Trong năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại 38 quốc gia, trong đó đầu tư sang Lào nhiều nhất.

Trong năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã có 149 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và 35 dự án điều chỉnh vốn.

Báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 149 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 có tổng vốn là 376,2 triệu USD và 35 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 56 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) năm 2018 đạt 432,2 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng được quan tâm đầu tư nhiều nhất với 105,8 triệu USD, chiếm 24,5% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 82,9 triệu USD, chiếm 19,2%.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 52,3 triệu USD, chiếm 12,1% và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 52,1 triệu USD, chiếm 12%.

Trong năm 2018, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư tại 38 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó đầu tư sang Lào chiếm tỷ trọng lớn nhất với 81,5 triệu USD, chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là Úc với 55,5 triệu USD, chiếm 12,8% và Mỹ với 53 triệu USD, chiếm 12,3%.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính luỹ kế đến thời điểm tháng 8/2018, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD.