09:58 06/08/2008

Lập Công ty Nhiên liệu sinh học Dầu khí

Petrosetco, PV Oil, BSR và PVFC thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Việt Nam

Sắn (khoai mì) là một trong những nguyên liệu sản xuất nhiên liệu ethanol.
Sắn (khoai mì) là một trong những nguyên liệu sản xuất nhiên liệu ethanol.
Bốn công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã họp và thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất và phân phối nhiên liệu sinh học.

Các công ty tham gia lập công ty cổ phần này gồm Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC).

Công ty Nhiên liệu sinh học Dầu khí Việt Nam có trụ sở tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 45 tỷ đồng, trong đó Petrosetco góp 51%, PV Oil góp 29%, BSR góp 15% và PVFC góp 5%.

Việc thành lập công ty là nhằm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ethanol từ nguyên liệu sắn lát, dùng để pha vào xăng giúp giảm một phần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu ethanol (nhiên liệu sinh học) khi đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ một lượng sắn lớn, nâng cao giá trị của cây sắn và góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

(Theo TTXVN)