10:32 31/03/2013

Lệ phí trước bạ ôtô tại Hà Nội xuống 15%

An Nhi

Từ 1/4, lệ phí trước bạ ôtô đăng ký lần đầu tạm thời giảm xuống 15% tại Hà Nội còn các địa phương khác giữ nguyên

Mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ 
ngồi đăng ký lần đầu sẽ là 10% và áp dụng chung trên cả nước.<br>
Mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu sẽ là 10% và áp dụng chung trên cả nước.<br>
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo đó, kể từ ngày 1/4, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu sẽ là 10% và áp dụng chung trên cả nước. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Thông tư cũng nêu rõ, các địa phương đang thu ở mức cao hơn 10% nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi cơ quan Hội đồng Nhân dân ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP.

Hiện tại chỉ có duy nhất Hà Nội là địa phương đang áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ đăng ký lần đầu cao hơn 15% (cụ thể là 20%), tất cả các địa phương khác đều áp dụng mức thu từ 10-15%.

Như vậy, trước mắt mức thu lệ phí trước bạ sẽ chỉ điều chỉnh tại Hà Nội khi giảm từ 20% xuống còn 15%.

Theo quy định tại Nghị định 23 của Chính phủ và Thông tư 34 của Bộ Tài chính, các mức lệ phí trước bạ nêu trên sẽ thay đổi sau khi Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Dự kiến, kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 7/2013.