07:18 20/08/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 20-26/8

Hà Anh

GHC, SOV, DNE, VCS, HST, VFG, DS3, MBN, TVH và CTT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

GHC, SOV, DNE, VCS, HST, VFG, DS3, MBN, TVH và CTT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 05/09/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã GHC-UpCoM) chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 15% với tổng tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019.

* Ngày 30/08/2019, Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn (mã SOV-UpCOM) trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng (mã DNE-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2018.

* Ngày 30/08/2019, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2019.

* Ngày 06/09/2019, Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2019.

* Ngày 12/09/2019, Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng), trong đó: Đợt 1 là 02% và ngày thanh toán 09/09/2019; Đợt 2 là 2% và ngày thanh toán 30/09/2019 và đợt 3 là 03%. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2019.

* Ngày 16/09/2019, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (mã MBN-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019.

* Ngày 16/09/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (mã TVH-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 21,91%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.191 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019.

* Ngày 10/09/2019, Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin (mã CTT-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019.