22:57 29/08/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 30/8-6/9

Hà Anh

NQB, SUM, VTX, QNS, TTV, DS3, BMJ, DNW, SAB, POS, ABT và CAV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

NQB, SUM, VTX, QNS, TTV, DS3, BMJ, DNW, SAB, POS, ABT và CAV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 18/09/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (mã NQB-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (mã SUM-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 630 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019.

* Ngày 16/09/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (mã VTX-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019.

* Ngày 16/09/2019, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019.

* Ngày 10/09/2019, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (mã TTV-UpCOM) trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 với tỷ lệ 12,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.210 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019.

* Ngày 12/09/2019, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019.

* Ngày 03/10/2019, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (mã BMJ-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (mã DNW-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (mã POS-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019.