23:09 01/02/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-8/2

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2018.

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng).

* Ngày 5/2/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 6/2/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 7/2/2018, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 7/2/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (mã TA9-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện miền Trung (mã CHP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).