17:33 01/06/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-8/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã HUB-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 193 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 193 đồng).

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 7/6/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền vơi tỷ lệ 18,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng).

* Ngày 7/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (mã QNP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chia cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).