07:24 01/08/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-9/8

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2019.

* Ngày 01/08/2019, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 02/08/2019, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 với tỷ lệ 05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 02/08/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) thông báo việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1/2017 của cổ phiếu HCD (ngày đăng ký cuối cùng 16/07/2018) sang ngày 2/8/2019 thay vì ngày 30/9/2019 do công ty đã thu xếp được nguồn tiền chi trả cổ tức sớm hơn dự kiến.

* Ngày 05/08/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (mã PEN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 08/08/2019, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) chi trả phần còn lại cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 08/08/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 690 đồng).

* Ngày 09/08/2019, Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (mã TMX-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).