23:15 08/06/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 10-14/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019.

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã PTD-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (mã UIC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.100 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 10/06/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Nước trong (mã NTH-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng).

* Ngày 11/06/2019, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 11/06/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).

* Ngày 11/06/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã BTW-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 11/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX-HNX) chi cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức cho năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (mã PVG-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,68% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 668 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã HUB-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (mã CSC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã IBC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (mã ICT-HOSE) trả cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) chi trả cổ tức đợt 4/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/06/2019, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin (mã TC6-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).