13:57 12/05/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 14-18/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2018.

* Ngày 14/5/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng), trong đó: chi trả cổ tức đợt 3/2017: 6%; tạm ứng cổ tức đợt 1/2018: 5%.

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 16/5/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (mã CLM-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) chi cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).