00:10 15/08/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-23/8

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2019.

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (mã TMB-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 15/08/2019, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 15/08/2019, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 19/08/2019, Công ty Cổ phần KASATI (mã KST-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/08/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (mã CHP-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Ngày 22/08/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2019 với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Container miền Trung (mã VSM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).