18:41 22/07/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 23-27/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018.

* Ngày 24/7/2018, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 24/7/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 25/7/2018, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 25/7/2018, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), trong đó: trả cổ tức đợt 2/2017 là 15% và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5%.

* Ngày 25/7/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 26/7/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần MHC (mã MHC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Container miền Trung (mã VSM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/7/2018, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).