22:21 22/06/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 24-28/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019.

* Ngày 24/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 24/06/2019, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng).

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 2,92%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 292 đồng).

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền và trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tổng tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – Trong đó, trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2018 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 là 10%.

* Ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây (mã WCS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã NBW-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã VE4-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức lần 2 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng).

* Ngày 28/6/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã HVN-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (mã THT-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/06/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).