10:29 25/11/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 24-30/11

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2017.

* Ngày 27/11/2017, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/11/2017, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/11/2017, Công ty cổ phiếu Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (mã ACM-HNX) thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu ACM (ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2016) sang ngày 30/11/2017 thay vì ngày 18/5/2017 do công ty đang vận hành thử nghiệm hệ thống công trình xử lý, tuần hoàn nước thải sản xuất, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xả thải. Vì vậy, công ty xin lùi lại ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2015 để tập trung nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trở lại bình thường.