19:18 23/06/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 25-30/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018.

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã TSB-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

* Ngày 26/6/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã NBW-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 26/6/2018, Tổng công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – trong đó, đợt 3/2017 là 5% và đợt 1/2018 là 10%.

* Ngày 27/8/2018, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng).

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 6,4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 640 đồng).

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) chi trả nốt cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (mã PMP-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã VE4-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam (mã SVJ-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (mã VC9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung (mã KMT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Tổng Công ty Thăng Long – Công ty Cổ phần (mã TTL-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (mã MDC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Tổng công ty Thăng Long – Công ty Cổ phần (mã TTL-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (mã HLC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (mã VSH-HOSE) tạm chi 10% cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 12 về thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2013) sang ngày 29/6/2018 thay vì ngày 29/12/2017 do hiện nay, nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân, do đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) báo việc thay đổi lần 6 thời gian trả cổ tức năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu VC5 (ngày đăng ký cuối cùng 25/9/2014) sang ngày 29/6/2018 thay vì ngày 15/12/2017 do nguồn tiền về của các công trình công ty thi công và các nguồn thu khác không đạt được như dự kiến, cho nên nguồn tiền thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2013 không thực hiện được đúng kế hoạch.