00:10 28/03/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 28-31/3

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 3/2019.

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thông báo điều chỉnh ngày thanh toán tiền cổ tức do "trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền" sang ngày 28/3/2019 thay vì ngày 20/3/2019.

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã HVH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).