08:46 09/04/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 8-12/4

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 4/2019.

* Ngày 8/4/2019, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 8/4/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 12/4/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).