18:04 11/01/2021

Loại bỏ khỏi danh sách giới thiệu ứng cử người có số phiếu tín nhiệm dưới 50%

Quang Trung

Người dự kiến được ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc không đạt trên 50% sẽ bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn công tác bầu cử với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn công tác bầu cử với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 11/1, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua 2 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Ứng cử đại biểu quốc hội: Loại bỏ người có số phiếu tín nhiệm dưới 50% - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết - Ảnh: Quochoi.vn

Về dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Nghị quyết đã được điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Thứ nhất, bỏ quy định về điều kiện thời gian sinh sống thường xuyên, liên tục 6 tháng trở lên. Thứ hai, không quy định về xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Thứ ba, giữ nguyên quy định về số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri tại nơi cư trú như hiện hành và không bổ sung quy định về việc chia nhỏ số hộ thuộc thôn, tổ dân phố thành các cụm dân cư để tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cử tri như đã thể hiện tại dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 51.

Về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số điểm. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc không đạt trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác. 

Những trường hợp không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú cũng không được đưa vào danh sách ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để Hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định về việc xác định quy mô dân số của các đơn vị hành chính theo số liệu do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố và việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo làm cơ sở để xác định số lượng đại biểu hội đồng nhân dân được bầu; về số lượng đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thể hiện vào trong dự thảo Nghị quyết.

Riêng về số lượng đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không quy định đặc thù về số lượng đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách tại thành phố Hà Nội mà vấn đề này cần được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 11.

Ứng cử đại biểu quốc hội: Loại bỏ người có số phiếu tín nhiệm dưới 50% - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung thảo luận - Ảnh: Quochoi.vn

Đối với quy định tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của của Ủy ban Pháp luật và cho biết quy định này phù hợp thực tiễn và Luật Bầu cử và bảo đảm giảm bớt thủ tục.

Trong phiên làm việc sáng 11/1, 100% thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/1.