19:07 10/01/2012

Lọc dầu Dung Quất đặt chỉ tiêu doanh thu năm nay xấp xỉ năm ngoái

Từ Nguyên

Trong năm 2011, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất được 5,45 triệu tấn xăng, dầu, thu về gần 110 nghìn tỷ đồng

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Hoài Giang báo cáo kết quả kinh doanh 2011.
Tổng giám đốc BSR Nguyễn Hoài Giang báo cáo kết quả kinh doanh 2011.
Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ban Quản lý dự án nhà máy Lọc dầu Dung Quất (DQR) đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Theo Tổng giám đốc BSR Nguyễn Hoài Giang, kể từ khi BSR tiếp nhận nhà máy từ tháng 6/2010, công suất trung bình của nhà máy luôn được duy trì ở mức trên 95% và sau khi nhà máy được bảo dưỡng thành công, nhà máy luôn vận hành ở 100% công suất. Tổng sản lượng sản xuất khoảng 5,45 triệu tấn sản phẩm (đạt 105% kế hoạch năm), tổng sản lượng tiêu thụ trên 5,4 triệu tấn (đạt 104% kế hoạch năm).

Tổng doanh thu trên 109 nghìn tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch năm), nộp ngân sách trên 14 nghìn tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch năm).
 
Công tác quyết toán dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã hoàn thành sớm hơn 25 tháng so với quy định của Bộ Tài chính với giá trị quyết toán giai đoạn 1 là 42.818 tỷ đồng (đạt 99,5% tổng giá trị thực hiện đầu tư của dự án).
 
Trong năm 2012, BSR và DQR đã đề ra các chỉ tiêu chính như: sản xuất tuyệt đối an toàn, đạt tích lũy 7,5 triệu giờ vận hành an toàn; không có sự cố về an ninh, cháy nổ và ô nhiễm môi trường; sản xuất và xuất bán ra thị trường khoảng 6 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu trên 108 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 15 nghìn tỷ đồng.