20:00 04/05/2019

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh

P.V

Lời cảm ơn từ Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh sau khi Quốc tang được tổ chức

Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức Quốc tang.
Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức Quốc tang.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh chân thành cảm ơn:

Đồng bào, đồng chí,

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo,

- Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị,

- Các lực lượng vũ trang nhân dân,

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, sáng 3/5, Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức Quốc tang. Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Tp.HCM.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang. Thời gian Quốc tang diễn ra trong 2 ngày 3-4/5.