11:43 22/07/2008

Lợi nhuận 6 tháng của VSH tăng cao

H.Kỳ

Trong quý 2/2008, VSH đạt 150,56 tỷ đồng doanh thu, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH) vừa công bố đến các nhà đầu tư kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, trong quý 2/2008 công ty đã đạt 150,56 tỷ đồng doanh thu, tăng 76,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 113,43 tỷ đồng, tăng 151,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 295,5 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm 2007, và đạt 61% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 215,5 tỷ đồng, tăng hơn 106% và bằng 76,5% kế hoạch năm.

Kế hoạch của VSH năm 2008 đã được đại hội cổ đông thông qua với doanh thu ước đạt 486 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 281,8 tỷ và cổ tức là 14%/năm.